Ανακοίνωση σχετικά με το έργο/δραστηριότητα «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.1435/06- 05-2010 Απόφασης Γ.Γ.Π.Π για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΑΣΠΗΕ) ισχύος από 6.6MW(4X1.650 KW) σε 7,2 MW (4X1.800 KW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας << ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΠΕ >>, στην θέση <<Βουβάλα >> της Κοινότητας Αχλαδόκαμπου του Νομού Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/04/2011 / ΩΡΑ: 15:30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ