Ανακοίνωση σχετικά με τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 4783/27.08.2010 Απόφασης Νομάρχη Λακωνίας που αφορά σε: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία της μονάδας παραγωγής άρτου, αρτοσκευασμάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας "Νικητέας Γεώργιος & ΣΙΑ Ε.Ε." σε ακίνητο (γήπεδο) επιφάνειας 5.914,88m2 εκτός των ορίων του οικισμού «Αφυσσού» του Δήμου Σπαρτιατών του Νομού Λακωνίας», ως προς την αλλαγή επωνυμίας σε «Γεώργιος Νικητέας και ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/04/2011 / ΩΡΑ: 17:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ