Έγκριση περιβαλλοντικών όρων υλοποίησης του έργου: Μάντρα Οικοδομικών υλικών, στη θέση «Νούδημος», εκτός οικισμού Δ.Κ. Λεβιδίου, Δ. Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/04/2011 / ΩΡΑ: 08:26
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ