Γνωμοδότηση για την προκαταρκτική περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου: Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Τ.Κ. Καλλιανίου, Δ.Ε. Τροπαίων, Δ. Γορτυνίας, Π.Ε. Αρκαδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/04/2011 / ΩΡΑ: 08:36
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ