Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει θετικά τα αιτήματα του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα αστικά απόβλητα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/04/2011 / ΩΡΑ: 08:08
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση της Υφυπουργού  ΕΣΑΗΔ κ. Θεοδώρας Τζάκρη για τη διαχείριση απορριμμάτων στην Πελοπόννησο

Όπως γνωρίζετε, η διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας, ακόμα και σήμερα,  εξακολουθεί σε πολλές περιοχές της χώρας να χαρακτηρίζεται από την ανεξέλεγκτη απόρριψη τους, με σημαντικούς κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.  Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση μας έχει φέρει κοντά στην επιβολή βαρύτατων  προστίμων από την Ε.Ε, προστίμων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ με τα οποία η χώρα δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιβαρυνθεί στη σημερινή κρίσιμη περίοδο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει, δυστυχώς, τα πρωτεία στις ανοικτές χωματερές. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι πρόσφατα οι ανοικτές χωματερές στην Πελοπόννησο ξεπερνούσαν τις 60, σε σύνολο  120 σε ολόκληρη τη χώρα.

Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος και έχει πάρει μέχρι σήμερα δύο φορές τα εύσημα από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος της ΕΕ κ. Ποτότσνικ για τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Στα πλαίσια αυτά έχει εκπονήσει εθνικό σχέδιο δράσης για την παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ και έχει δεσμεύσει σημαντικούς πόρους για την αποκατάστασή τους. Παράλληλα υλοποιεί με κοινοτική συγχρηματοδότηση σημαντικά έργα υποδομής για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου διαπιστώνοντας την εκ των πραγμάτων  αναποτελεσματικότητα των φορέων διαχείρισης που  είναι καθ’ ύλην αρμόδιοι αποφασίσαμε το 2010 να μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα στην κρατική Περιφέρεια και στη συνέχεια στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Με την ανάληψη καθηκόντων της αιρετής περιφέρειας ο κ. Τατούλης παρουσίασε στην task force το σχέδιό του για άμεση προσωρινή και οριστική λύση του προβλήματος και ζήτησε να αναλάβει την ευθύνη η αιρετή περιφέρεια. Παράλληλα στην πράξη (και αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμάς) συνέβαλε καθοριστικά στην εφαρμογή του προγράμματος για το κλείσιμο των ΧΑΔΑ.

Πριν λίγες ημέρες το Περιφερειακό Συμβούλιο μας απέστειλε επίσημα την απόφασή του με την οποία μας ζητά και επίσημα πλέον την ευθύνη για την άμεση αντιμετώπιση του θέματος της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων.

Θέλουμε να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα στήριξης των προσπαθειών που γίνονται και να σας  ενημερώσουμε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει θετικά τα αιτήματα του Περιφερειακού Συμβουλίου, δηλαδή να μεταβιβαστούν από την αποκεντρωμένη διοίκηση στην αιρετή περιφέρεια όλες οι αρμοδιότητες για την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων προσωρινής και οριστικής επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων καθώς και για την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση ΧΑΔΑ.

Επίσης, εκτιμώντας ότι η αιρετή Περιφέρεια είναι απαραίτητος μοχλός για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων αντιμετωπίζουμε θετικά τη συμμετοχή της αιρετής περιφέρειας στον Φορέα Διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Πελοποννήσου

Επιπλέον, θέλουμε να τονίσουμε ότι σύντομα θα βγει πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΑΑ με την οποία θα μπορεί να χρηματοδοτηθούν  τόσο έργα αποκαταστάσεων όσο και δράσεις ανακύκλωσης, από αυτές που γνωρίζω ότι η αιρετή Περιφέρεια έχει σε υψηλή προτεραιότητα. Το ΥΠΕΣΑΗΔ θα στηρίξει προτάσεις που θα περιλαμβάνουν έργα αποκαταστάσεων και ανακύκλωσης στην Πελοπόννησο για να επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο το κλείσιμο των ΧΑΔΑ.