Κατάταξη στην 4η Υποκατηγορία της Β’ Κατηγορίας της Κ.Υ.Α. 15393/2332/2002 του έργου «Ανόρυξη και λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης και κατασκευή δικτύου μεταφοράς ύδατος», στη θέση «Γαλανέικα», στην Δ.Κ. Άστρους, του Δ. Βόρ. Κυνουρίας του Ν. Αρκαδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/04/2011 / ΩΡΑ: 08:48
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ