Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 13/4/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/04/2011 / ΩΡΑ: 13:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ