Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ α ρ ι θ . – 6 – ΣΥΝΕΔΡ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ στις 28 Φεβρουαρίου 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/04/2011 / ΩΡΑ: 14:28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΣ