Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στις 13.4.2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/04/2011 / ΩΡΑ: 14:37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ