Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/4/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/04/2011 / ΩΡΑ: 14:37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ