Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων υλοποίησης του έργου: Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ευρίσκεται στη θέση "Μποζίκι", Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς, Δ.Ε. Σκυρίτιδας, Δ. Τρίπολης, Π.Ε. Αρκαδίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/04/2011 / ΩΡΑ: 08:39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ