«Εγκατάσταση και λειτουργία δύο Αιολικών Πάρκων στις θέσεις «Μακρυλάκκωμα» και «Προφήτης Ηλίας» συνολικής ισχύος 55,3 ΜW του Δήμου Ανατολικής Μάνης του Νομού Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/05/2011 / ΩΡΑ: 07:47
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ