«Εγκατάσταση και λειτουργία δύο Αιολικών Πάρκων στις θέσεις «Προφήτης Ηλίας – Μακρυλάκκωμα» και «Σαγγιάς» συνολικής ισχύος 16,1 ΜW και 31,8 MW του Δήμου Ανατολικής Μάνης του Νομού Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/05/2011 / ΩΡΑ: 07:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ