Ανακοίνωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Δ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων ως προς την αλλαγή επωνυμίας από Μουστάκας Θεόδωρος σε Μουστάκας Α.Ε..>>

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/05/2011 / ΩΡΑ: 14:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ