Ανακοίνωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: << Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 6091 /09.07.2010 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Νομάρχη Κορινθίας του υφιστάμενου συνεργείου επισκευης - φανοποιείου – βαφείου αυτοκινήτων ιδιοκτησίας κου Μουστάκα Θεόδωρου στην θέση << Κουτουματσα >> Δ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων ως προς την αλλαγή επωνυμίας από Μουστάκας Θεόδωρος σε Μουστάκας Α.Ε..>>

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/05/2011 / ΩΡΑ: 14:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ