Ανακοίνωση σχετικά με το έργο: «Μετεγκατάσταση-εκσυγχρονισμός και μετατροπή των εκτρεφόμενων ειδών σε θαλάσσιους Μεσογειακούς Ιχθύες, λειτουργούσας μονάδας πάχυνσης νέων ειδών θαλασσίων ψαριών της εταιρείας “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.”, από τη θέση ΒΔ της Νήσου Οβριός στη Νήσο Άγιος Πέτρος, Σαρωνικού Κόλπου του Ν.Κορινθίας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/05/2011 / ΩΡΑ: 14:04
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ