Ανακοίνωση σχετικά με το έργο: «Προστασία και ανάπλαση ακτής Βέλου Κορινθίας για την προστασία των ιδιοκτησιών των κ.κ. Φ. Αβράτογλου, Κ. Χόντου, Χρ. Καββάδα και Στ. Χούμη»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/05/2011 / ΩΡΑ: 12:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ