ΑΝΑΚΟΙΝΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/05/2011 / ΩΡΑ: 14:18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ