Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης (αντικατάσταση υφιστάμενης) σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 19.294,00m2 με εσπεριδοειδή φερόμενης ιδιοκτησίας α) Παρασκευόπουλου Βασιλείου του Αθανασίου, β) Παρασκευοπούλου Νίνας συζ. Βασιλείου, γ) Χατζή Αιμιλίας Χας Γεωργίου, δ) Χατζή Παναγιώτη του Γεωργίου και ε) Χατζή Χαρίλαου του Γεωργίου (εκπροσώπου της αρδευτικής ομάδας), το οποίο βρίσκεται στη θέση «Στενό» εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Στεφανιάς της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Νομού Λακωνίας και κατασκευή οικίσκου (αντλιοστασίου) εμβαδού 9m2.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/05/2011 / ΩΡΑ: 08:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ