Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/05/2011 / ΩΡΑ: 07:58
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης (αντικατάσταση υφιστάμενης) σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 6.487,16m2 με εσπεριδοειδή φερόμενης ιδιοκτησίας α) Αλουμανή Νικολάου του Βασιλείου (εκπροσώπου της αρδευτικής ομάδας), β) Αλουμανή Πέτρου του Βασιλείου και γ) Αλουμανή Δημητρίου του Πέτρου το οποίο βρίσκεται στη θέση «Τσιγκούρα» εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Στεφανιάς της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Νομού Λακωνίας και κατασκευή οικίσκου (αντλιοστασίου) εμβαδού 9m2, για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών αγροτεμαχίων επιφάνειας 10.000,00m2 με εσπεριδοειδή.
Διαβάστε την ανακοίνωση