Ανόρυξη και λειτουργία γεώτρησης αρδευτικής χρήσης σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 23.386,15m2 με ελαιόδεντρα, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ – ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.», με τον δ.τ. «ΟΛΕΒ ΓΟΥΕΗ», το οποίο βρίσκεται στη θέση «Άγιος Βασίλειος» εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Γερακίου της Δ.Ε. Γερονθρών του Δήμου Ευρώτα Νομού Λακωνίας και κατασκευή οικίσκου (αντλιοστασίου) 9m2 περίπου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/05/2011 / ΩΡΑ: 08:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ