Δημόσια Διαβούλευση για την Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/05/2011 / ΩΡΑ: 20:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ