Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας "Ανόρυξη και λειτουργία γεώτρησης αρδευτικής χρήσης για αντικατάσταση υφιστάμενης , στην θέση > δ.δ Αγίου Βασιλείου Δήμου Κορινθίων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/05/2011 / ΩΡΑ: 13:21
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ