Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας << Ανόρυξη – εκβάθυνση και λειτουργία υφιστάμενης γεώτρησης αρδευτικής χρήσης στην θέση << Αλωνακια >> δ.δ. Κλενιας Δήμου Κορινθίων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/05/2011 / ΩΡΑ: 13:36
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ