Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας: Λειτουργία υφιστάμενου πλυντηρίου αυτοκινήτων στη θέση δ.δ. Κλενιας του Δήμου Κορινθίων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/05/2011 / ΩΡΑ: 10:56
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ