Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας : << Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4406 / 20.07.2009 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Νομάρχη Κορινθίας του υφιστάμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας κου Βιολετη Γεωργίου στην θέση Παλαιά Εθνική Κορίνθου Πατρών στο Δ.Δ. Μελισσιου του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστινης ως προς την αλλαγή επωνυμίας από Βιολετης Γεώργιος σε Οικονόμου Κιμωνα >>.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/05/2011 / ΩΡΑ: 13:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ