Ίδρυση και λειτουργία νέου τυροκομείου δυναμικότητας 19,5τόνων/ημέρα <20τόνους/ημέρα το οποίο θα εγκατασταθεί σε νέο διώροφο κτίριο με εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού συνολικού εμβαδού κτιριακών εγκαταστάσεων 2.065,66m2 και ανόρυξη νέας γεώτρησης βιομηχανικής χρήσης, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Κ. ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 15.162,62m2 στη θέση «Αμμουδάρα ή Ντρίζου» εκτός των ορίων του οικισμού «Δαφνί» της Τ.Κ. Δαφνίου της Δ.Ε. Κροκεών του Δήμου Ευρώτα του Νομού Λακωνίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/05/2011 / ΩΡΑ: 08:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ