Ίδρυση και λειτουργία της μονάδας παραγωγής άρτου και συναφών ειδών, ιδιοκτησίας της κας Σπυριδάκου Γεωργίας σε ακίνητο (οικόπεδο) επιφάνειας 1.064,93m2 εντός ορίων οικισμού (που αποτελεί τμήμα συνολικού γηπέδου έκτασης 1.496,91m2, εκ του οποίου έκταση 1.064,93m2 βρίσκεται εντός των ορίων οικισμού και έκταση 431,98m2 βρίσκεται εκτός των ορίων του οικισμού) της Τ.Κ. Πλατάνας, Δ.Ε. Θεραπνών Δήμου Σπάρτης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/05/2011 / ΩΡΑ: 08:28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ