Ίδρυση και λειτουργία ξυλουργικού εργαστηρίου ιδιοκτησίας του κ. Κριτσιδήμα Γεώργιου που θα εγκατασταθεί σε τμήμα υφιστάμενου κτιρίου σε ακίνητο (οικόπεδο) επιφανείας 1190m2 εντός των ορίων του οικισμού «Γεράκι» στο Τ.Δ. Γερακίου της Δ.Ε. Γερονθρών του Δήμου Ευρώτα του Νομού Λακωνίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/05/2011 / ΩΡΑ: 08:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ