HD Video Download

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Η ανάρτηση έγινε την Πέμπτη, 5 Μαΐου, 2011 στην κατηγορία ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ  ΚΟΛΠΟΣ

Προκαταρτικό Κείμενο προς Διαβούλευση

 

 

Τα κριτήρια της UNESCO

 

Σύμφωνα με την UNESCO μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς είναι τα έργα των ανθρώπων και της φύσης που αξίζουν να τα διατηρήσουμε. Για να συμπεριληφθεί κάποιο μνημείο στον κατάλογο της UNESCO θα πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια. Σύμφωνα με την διακήρυξη του Οργανισμού αυτά είναι:

 

 • «να περιέχει εξαιρετικά φυσικά φαινόμενα ή περιοχές εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και αισθητικής».
 • «να είναι ιδιάζοντα παραδείγματα μειζόνων φάσεων της ιστορίας της γης, του αρχείου της ζωής, σημαντικών εν εξελίξει γεωλογικών διαδικασιών για την ανάπτυξη γεωσχηματισμών ή σημαντικών γεωμορφικών ή φυσιογραφικών χαρακτηριστικών».
 • «να είναι ιδιάζοντα παραδείγματα σημαντικών εν εξελίξει οικολογικών και βιολογικών διαδικασιών στην εξέλιξη και ανάπτυξη οικοσυστημάτων χερσαίων, γλυκού ύδατος, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων και κοινοτήτων φυτών και ζώων».
 • «Να περιέχει τα σημαντικότερα φυσικά ενδιαιτήματα συντήρησης της βιοποικιλότητας, να περιλαμβάνει απειλούμενα είδη παγκόσμιας αξίας από την άποψη της επιστήμης ή της συντήρησης του είδους».

 

Έως το τέλος του 2004 υπήρχαν έξι κριτήρια για την πολιτιστική κληρονομιά και τέσσερα κριτήρια για τη φυσική κληρονομιά. Το 2005 αυτό το καθεστώς τροποποιήθηκε σε μία ενοποιημένη ομάδα δέκα κριτηρίων. Τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς οφείλουν να είναι «ιδιάζουσας παγκόσμιας αξίας» και να πληρούν ένα από τα παρακάτω δέκα κριτήρια.

 

Πολιτιστικά κριτήρια

I. «Να αποτελεί αριστούργημα της ανθρώπινης δημιουργικής διάνοιας».

II. «Να επιδεικνύει σημαντικές ανθρώπινες αξίες για μακρά περίοδο χρόνου ή σε μία πολιτιστική περιοχή του κόσμου, σε εξελίξεις στην αρχιτεκτονική ή την τεχνολογία, τις μνημειακές τέχνες, την πολεοδομία ή τον σχεδιασμό τοπίου».

III. «Να φέρει μια μοναδική ή τουλάχιστον εξαιρετική μαρτυρία για κάποια πολιτισμική παράδοση, ζώντα ή εξαφανισμένο πολιτισμό».

IV. «Να αποτελεί σημαντικό παράδειγμα τύπου κτηρίου, αρχιτεκτονικού ή τεχνολογικού συνόλου ή τοπίου που απεικονίζει σημαντική ή σημαντικές φάσεις της ανθρώπινης ιστορίας».

V. «Να αποτελεί σημαντικό παράδειγμα παραδοσιακής ανθρώπινης εγκατάστασης, χερσαίας ή θαλάσσιας χρήσης, αντιπροσωπευτικής πολιτισμού ή πολιτισμών), ή ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν το τελευταίο έχει γίνει ευάλωτο υπό την πίεση ανεπίστροφων αλλαγών».

VI. «Να συνδέεται άμεσα ή διακριτά με γεγονότα ή ζώσες παραδόσεις, με ιδέες ή πίστεις, με καλλιτεχνικά ή λογοτεχνικά έργα εξέχουσας παγκόσμιας σημασίας». (Η Επιτροπή θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κριτήριο θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα κριτήρια).

 

Φυσικά κριτήρια

VII. «Να περιέχει εξαιρετικά φυσικά φαινόμενα ή περιοχές εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και αισθητικής».

VIII. «Να είναι ιδιάζοντα παραδείγματα μειζόνων φάσεων της ιστορίας της γης, του αρχείου της ζωής, σημαντικών εν εξελίξει γεωλογικών διαδικασιών για την ανάπτυξη γεωσχηματισμών ή σημαντικών γεωμορφικών ή φυσιογραφικών χαρακτηριστικών».

IX. «Να είναι ιδιάζοντα παραδείγματα σημαντικών εν εξελίξει οικολογικών και βιολογικών διαδικασιών στην εξέλιξη και ανάπτυξη οικοσυστημάτων χερσαίων, γλυκού ύδατος, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων και κοινοτήτων φυτών και ζώων».

X. «Να περιέχει τα σημαντικότερα φυσικά ενδιαιτήματα συντήρησης της βιοποικιλότητας, να περιλαμβάνει απειλούμενα είδη παγκόσμιας αξίας από την άποψη της επιστήμης ή της συντήρησης του είδους».

 

Για να κριθεί η εξαιρετική παγκόσμια αξία του, ένα μνημείο πρέπει να κριθεί και σε δύο άλλους παράγοντες: την «αυθεντικότητα» και/η την «ακεραιότητα» και πρέπει να απολαμβάνει ιδιαίτερης προστασίας και συστημάτων διαχείρισης ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του. Το κριτήριο της αυθεντικότητας αναφέρεται στα μνημεία τα οποία εντάσσονται με βάση τα κριτήρια I-VI ενώ το κριτήριο της ακεραιότητας αναφέρεται σε όλα τα μνημεία, ανεξαρτήτως κριτηρίου ένταξης.

 

Αναφέρουμε το VIII (8ο) κατά σειρά των φυσικών κριτηρίων το οποίο πληροί πλήρως ο Κορινθιακός Κόλπος, τα υπόλοιπα κριτήρια πληροί κατά σημαντικό ποσοστό.

 

VIII. «Να είναι ιδιάζοντα παραδείγματα μειζόνων φάσεων της ιστορίας της γης, του αρχείου της ζωής, σημαντικών εν εξελίξει γεωλογικών διαδικασιών για την ανάπτυξη γεωσχηματισμών ή σημαντικών γεωμορφικών ή φυσιογραφικών χαρακτηριστικών».

 

Ο Κορινθιακός Κόλπος είναι μια βαθιά ασύμμετρη τεκτονική λεκάνη μεταξύ της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Έχει μήκος περίπου 140 χλμ. και πλάτος περίπου 40 χλμ. και βάθος το οποίο φτάνει τα 940,00 μέτρα, με συνήθη βάθη 600 – 700 μέτρα. Χωρίζεται προς Δυσμάς από τον Πατραϊκό Κόλπο μέσω των στενών του Ρίου – Αντιρρίου πλάτους 1.800,00 μ. και βάθος 65,00 μ.

Λόγω του μεγάλου βάθους και των ρευμάτων εξασφαλίζεται η ανανέωση των υδάτων έτσι ώστε ο Κορινθιακός Κόλπος έχει ωκεανογραφικό χαρακτήρα ανοικτής θαλάσσης και όχι κλειστού κόλπου.

Ο κόλπος αυτός είναι αποτέλεσμα γεωλογικών διεργασιών που άρχισαν από το Ολιγόκαινο, 30.000.000 χρόνια πριν, με την δημιουργία της Ελληνικής Γης η οποία ήταν μια συμπαγής ξηρά από το Ιόνιο Πέλαγος μέχρι την Μικρά Ασία. Είναι γνωστή με το επιστημονικό όνομα Αιγαιίς. Στο Πλειόκαινο – περίπου 15.000.000 χρόνια πριν – έγιναν ποικίλες γεωλογικές μεταβολές, καταποντίσεις και υπήρξε σημαντική ηφαιστειακή δραστηριότητα. Έτσι καταλήφθηκαν από τη θάλασσα χαμηλότερες περιοχές και δημιουργήθηκαν λιμνοθάλασσες, θάλασσες, Λίμνες.

Μεταξύ των Λιμνών και η Κορινθιακή, με νερά τα οποία εισχώρησαν από τα στενά του Ρίου – Αντιρρίου.

Οι Γεωλογικές μεταβολές συνεχίσθηκαν, υψώθηκε ο Ισθμός της Κορίνθου, καταβυθίσθηκε η βόρεια πλευρά του Κορινθιακού Κόλπου και πρόβαλλαν οι απότομες πλευρές της Βοιωτίας και Φωκίδας. Αναδύθηκαν από τη θάλασσα οι βορινές πλευρές της Πελοποννήσου, οι ακτές της Αργολικής Χερσονήσου και αποχωρίσθηκε η Αίγινα από την Στερεά Ελλάδα.

Έτσι στο τέλος του Πλειοκαίνου, πριν 2.000.000 χρόνια, η μορφολογία και το ανάγλυφο της ελληνικής ξηράς έχει οριστικοποιηθεί και διαμορφωθεί σε γενικές γραμμές.

Στην επόμενη περίοδο το Πλειοτόκαινο, από το 1.800.000 έως 10.000 π.Χ. διαμορφώθηκε τελικά η σημερινή μορφή του Ελληνικού χώρου. Την εποχή αυτή λαμβάνει και την τελική του μορφή ο Κορινθιακός Κόλπος.

Είναι λοιπόν ο Κορινθιακός Κόλπος μια ενεργή λεκάνη η οποία εξελίσσεται συνεχώς από το Νεογενές μέχρι σήμερα σε ένα τεκτονικό περιβάλλον εφελκυστικών – επεκτατικών τάσεων.

Η λεκάνη αυτή οριοθετείται προς Νότο από ένα σύστημα πολλών διακριτών υποθαλάσσιων ρηγμάτων, τα οποία είναι περίπου παράλληλα προς τις ακτές του κόλπου και διατάσσονται κλιμακωτά κατά μήκος αυτού.

Αυτά τα ρήγματα αποτελούν το κυριότερο ρηξιγενές σύστημα της τάφρου. Τα ρήγματα, 19 τον αριθμό, είναι διακριτά και διακοπτόμενα μεταξύ τους.

Με την χαρτογράφηση των ρηγμάτων θα δημιουργηθεί το υποθαλάσσιο τεκτονικό πλαίσιο του Κόλπου και στη συνέχεια θα συσχετισθούν συγκεκριμένα υποθαλάσσια ρήγματα με τις ολοκαινικές ανυψώσεις των ακτών.

Η τεκτονική των ανωτέρων ρηγμάτων όχι μόνο επιδρά αλλά κυριαρχεί και στην παράκτια και υποθαλάσσια γεωμορφολογία, ως και στην μεταφορά και στην απόθεση ιζημάτων και στην κατανομή των ιζηματογενών φάσεων, σε μια σύγχρονη “εν εξελίξει” τεκτονική λεκάνη του Κορινθιακού.

Η ακτογραμμή στο Νότιο Κορινθιακό είναι σχετικά ευθύγραμμη. Δεν παρουσιάζει εγκολπώσεις και διακόπτεται μόνο από αποθέσεις κορημάτων και προϊόντα λατομείων αποθέσεων .

Στη νότια πλευρά η ηπειρωτική κατωφέρεια είναι απότομη. Η παράκτια ζώνη είναι στενή και διασχίζεται από πλήθος χαραδρών με διεύθυνση Βόρεια και Βορειοανατολική. Πολλές από αυτές είναι βαθιές με απότομες πλαγιές τύπου Canyon.

Η μορφολογική εικόνα της βόρειας πλευράς του Κόλπου είναι τελείως διάφορος. Απουσιάζει η βαθμιδωτή διάταξη των αναβαθμών του ανάγλυφου και οι βαθιές κοιλάδες με απότομη κλίση, ενώ η ακτογραμμή είναι οδοντωτή σχηματίζουσα μάλλον μεγάλους Κόλπους (Αντίκυρα, Ιτέα).

Λόγω εφελκυστικών τάσεων οι δύο πλευρές του Κορινθιακού απομακρύνονται μεταξύ τους με τιμή 1,5 χιλιοστό/έτος με σύγχρονη ανύψωση της Πελοποννήσου της τάξεως 5 χιλιοστά/έτος.

Τα προαναφερθέντα μορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά του Κορινθιακού Κόλπου μαζί με το υδρογραφικό δίκτυο που έχει διαμορφωθεί στο έντονο ανάγλυφο της περιβάλλουσας χέρσου καθιστούν τον Κορινθιακό Κόλπο, ένα μοναδικό περιβάλλον, σε παγκόσμια κλίμακα Μελέτης.

Αποτελεί συγχρόνως ένα γεωλογικό Μουσείο που πρέπει και δύναται να αξιοποιηθεί  για τη γνώση, ενημέρωση, εκπαίδευση των ανθρώπων, εντάσσοντας την γνώση  στη συμβίωση ανθρώπου και φύσης και στην επιτυχία της αειφόρου ανάπτυξης στο τοπικό, περιφερειακό εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η Γεωλογία του Κορινθιακού σχετίζεται και με την εμφάνιση των σεισμικών γεγονότων. Η σεισμική ιστορία των περιοχών που περιβάλλουν των Κορινθιακό Κόλπο είναι από τα πιο πυκνά κεφάλαια της γενικότερης γεωλογικής ιστορίας του ελληνικού χώρου. Αριθμεί πολλά ισχυρά σεισμικά επεισόδια που επέφεραν καταστροφές.

Η Ιστορική Σεισμολογία του Κόλπου μας δίνει πληροφορίες για τους σεισμούς που έλαβαν χώρα και επηρέασαν ανθρώπους, πόλεις, δομήματα, ιδέες και προκάλεσαν μέχρι καταβυθίσεις και εξαφανίσεις πόλεων όπως Ελίκη, Βούρα στο σεισμό του 373 π.Χ.

Η τεκτονική λοιπόν η οποία αναπτύσσεται στον Κορινθιακό Κόλπο, είναι μεν πηγή καταστροφών, συγχρόνως είναι όμως δημιουργός της μοναδικής ομορφιάς και αισθητικής που πλάθει στις περιοχές του.

Έτσι πληρούνται και το VII (7ο) κριτήριο της κλίμακας της UNESCO.

VII. «Να περιέχει εξαιρετικά φυσικά φαινόμενα ή περιοχές εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και αισθητικής».

 

Ο Κορινθιακός Κόλπος αποτέλεσε το λίκνο και τη μήτρα για τη συγκρότηση κοινωνιών, την οργάνωση των οικισμών, την αστικοποίηση των πόλεων και γενικά την εξέλιξη των πολιτισμών, από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα.

Γύρω από τον Κόλπο δημιουργήθησαν πολλές και μεγάλες πόλεις με συνεχή ιστορία, με έντονη παρουσία σ’ αυτήν. Και τον άνθρωπο να συμβιώνει και να συνεργάζεται με τη φύση ως δημιούργημα της.

Εδώ εφαρμόσθηκαν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας της εποχής τους, οι καινοτομίες στην κατασκευή των πολλών και μεγάλων λιμένων, θεάτρων, οχυρώσεων και του Διόλκου. Το θαυμαστό δημιούργημα των Κορινθίων, η Τριήρης, πρωτοκατασκευάστηκε εδώ.

Ο πέριξ χώρος της ξηράς δεν ήταν μόνο παραγωγικός και αστικός. Εδώ γινόντουσαν τα Ίσθμια σε τόπο ιερό, πάνω στον Ισθμό. Η ιερότητα του τόπου αυτού αποτελούσε την βεβαιότητα και εγγύηση εφαρμογής των Συνθηκών.

Αλλά και στη νεότερη Ιστορία η διόρυξη του Ισθμού της Κορίνθου, για την κατασκευή της διώρυγας, αποτέλεσε την Ευρωπαϊκή απάντηση στη διώρυγα του Σουέζ. Ένα θαύμα κατασκευής με προηγμένη μεθοδολογία και εξαίρετων τεχνικών.

Αυτό είναι το και το πνεύμα το οποίο δημιουργεί η πηγή ζωής και ιδεών ο Κορινθιακός Κόλπος.

Στρατηγικός στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και μελλοντικά να γίνει πραγματικότητα ή η εγγραφή του Κόλπου στον κατάλογο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO ή οτιδήποτε άλλο προκύψει από την διαβούλευση. Η διαβούλευση, είναι ανοιχτή σε κάθε ιδέα και δύναται να επεκταθεί σε κάθε έκφραση ζωής στον Κορινθιακό Κόλπο, στην επίδραση της θάλασσας στη δημιουργία πόλεων και οικισμών, στη σχέση ανθρώπου και θάλασσας, στη θαλάσσια ζωή, στη βιοποικιλότητα, στα αλιευτικά αποθέματα και σε μέτρα ευαισθητοποίησης του κοινού για το θαλάσσιο περιβάλλον.

 

 

 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

1 Σχόλιο

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟΥ " ΟΙΚΟΖΩΗ " και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

  Έχουμε ένα όνειρο: το όνειρο ενός ζωντανού και βιώσιμου Κορινθιακού! Επαγρυπνούμε και δρούμε συλλογικά για την προστασία του Κορινθιακού!

  Ο Κορινθιακός Κόλπος: Αξίες
  O Κορινθιακός Κόλπος, μια μικρογραφία της Μεσογείου, είναι μια κλειστή, ευαίσθητη θάλασσα, αρκετά βαθιά, ανάμεσα στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, με εκπληκτικής ομορφιάς ακτές και σημαντικό πλούτο ζωντανών ειδών. Όχι λιγότερο σημαντικές είναι οι πολιτιστικές και ιστορικές του αξίες. Πόλεις λαμπρές άνθισαν και πλούτισαν στις ακτές του, οι Δελφοί, η Κόρινθος, η Ναύπακτος, η Σικυών, το Αίγιον, το Γαλαξίδι, η καταποντισμένη Ελίκη, θύμα των γεωτεκτονικών δυνάμεων που γέννησαν τον ίδιο τον Κορινθιακό, ενώ δύο παγκόσμιου επιπέδου, για τον καιρό τους τεχνικά επιτεύγματα τον στολίζουν: η διώρυγα της Κορίνθου και η Γέφυρα Ρίου – Αντιρίου.
  Έξι περιφερειακές ενότητες βρέχονται από τα νερά του και ζωογονούνται απ’ αυτόν. Κάθε κάτοικός τους γνωρίζει βαθιά πόσο η μοναδική αυτή θάλασσα συνεισφέρει στην ποιότητα ζωής του. Τόσο η βόρεια όσο και η νότια ακτή του στηρίζουν σημαντική τουριστική δραστηριότητα και θα μπορούσαν να έχουν ακόμη καλύτερη προοπτική στον τομέα αυτόν.
  Η βιοποικιλότητα (ο πλούτος των μορφών ζωής) είναι εξαιρετική:
  Στα νερά του Κορινθιακού βρίσκουν καταφύγιο τα τέσσερα είδη δελφινιών
  που βρίσκουμε στη Ελλάδα, τα κοινά δελφίνια, τα ζωνοδέλφινα, τα
  σταχτοδέλφινα και τα ρινοδέλφινα, όλα αυτά, είδη με διεθνώς μειούμενους πληθυσμούς και προστατευόμενα.
  Τα κοράλλια, όπως οι εντυπωσιακές κίτρινες και κόκκινες
  γοργόνιες (Eunicella cavolinii και Paramuricea clavata) αλλά και η
  σπανιότερη ροζ (Leptogorgia sarmentosa), προσθέτουν επίσης στη μοναδικότητα του Κορινθιακού. Οι «κήποι» των κοραλλιών αποτελούν καταφύγιο για μεγάλο αριθμό ειδών της περιοχής που καταφεύγουν σε αυτούς για να τραφούν και να αναπαραχθούν, ενώ τα λιβάδια της Ποσειδωνίας (οικότοποι προτεραιότητας) φιλοξενούν περισσότερα από 400 είδη άλλων φυκώv και 1.000 είδη ζώωv, προσφέρουν προστασία στα αυγά και τους νεοσσούς των ψαριών, συμβάλλουν σημαντικά στην οξυγόνωση του νερού, συγκρατούν την άμμο του πυθμέvα, προστατεύουν τις παραλίες από φαινόμενα διάβρωσης και προσφέρουν ενέργεια στην τροφική αλυσίδα.

  Ο Κορινθιακός Κόλπος: Προβλήματα, πιέσεις, επιβαρύνσεις.
  Ο Κορινθιακός μας δίνει πολλά. Η ληστρική όμως εκμετάλλευση των πόρων του τον οδηγεί στην υποβάθμιση. Παρατηρούνται περιοχές με πλήρη απουσία ζωής, περιοχές με σοβαρά προβλήματα ρύπανσης, μια προοπτική καθόλου ευοίωνη. Συγχρόνως λείπει ένας ενιαίος φορέας καταγραφής των προβλημάτων και των αναγκών καθώς και συγκέντρωσης των διαθέσιμων διάσπαρτων μελετών και συντονισμού για τη βαθύτερη γνώση και υπεράσπιση του συγκεκριμένου ενιαίου οικοσυστήματος.

  Αναλυτικά οι απειλές που δέχεται ο Κορινθιακός είναι:
  1. Η χρήση καταστροφικών αλιευτικών εργαλείων (μηχανότρατες, γρι-γρι ημέρας, μεγάλης έκτασης ερασιτεχνική αλιεία) που οδηγούν σε καταστροφή του βυθού, του γόνου των ψαριών, των κοραλλιών, καθώς και σε σημαντικές απώλειες δελφινιών και χελωνών Caretta Caretta. Μια πλούσια και αποδοτική θαλάσσια περιοχή απειλείται να γίνει θαλάσσια ημιέρημος.
  2. Τα λιβάδια της Ποσειδωνίας επίσης απειλούνται να εκτοπισθούν από το τροπικό επιθετικό φύκος caulerpa racemosa, που έχει ήδη εγκατασταθεί στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου και τη χρήση των συρόμενων αλιευτικών εργαλείων.
  3. Η συνεχιζόμενη –παρά την μείωση της ποσότητας, μετά την τοποθέτηση και της δεύτερης φιλτρόπρεσσας – απόρριψη της «κόκκινης λάσπης» από το εργοστάσιο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, στον κόλπο της Αντίκυρας, οδηγεί στην απονέκρωση, χωρίς υπερβολή, μιας εκτεταμένης περιοχής. Στα μέσα της δεκαετίας του ’90, η κόκκινη λάσπη κάλυπτε περίπου 300 km2 στον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού κόλπου (έναντι 75 km2 στα τέλη της δεκαετίας. του ’80), επιφάνεια που αντιστοιχεί στο 12% περίπου του συνόλου του Κορινθιακού. Ο επιπόλαιος χαρακτηρισμός της δεκαετίας του ’90, εκ μέρους τριών διαφορετικών εταίρων με ίδια συμφέροντα, της κόκκινης λάσπης σαν « αδρανές » υλικό και η αποδοχή, ελλείψει αναλύσεων και ενστάσεων εκ μέρους μας, του όρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στον ορθό τρόπο χαρακτηρισμού και διαχείρησής της καθώς και στην οφθαλμοφανή αναγκαιότητα της απορρύπανσης του Κόλπου της Αντίκυρας.
  4. Στον κόλπο της Αντίκυρας, σαν να μην έφτανε η κόκκινη λάσπη, προωθούνται σχέδια και τρίτης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, ενώ ήδη λειτουργεί μία των 334 MW και δεύτερη των 412 MW. Η χρήση και στις δύο -ως ψυκτικού μέσου- του θαλάσσιου νερού σε τεράστιες ποσότητες αλλά και η χρήση άλλων, τοξικών, χημικών ψύξης απειλεί τη θαλάσσια αυτή περιοχή με σοβαρή θερμική και χημική ρύπανση.
  5. Η γενικότερη προώθηση κι άλλων θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στη Θίσβη, την Αντίκυρα και την Κορινθία (συνολικού μεγέθους πάνω από 1690 MW) θέτει θέμα υπερσυγκέντρωσης βιομηχανικών δραστηριοτήτων, με σοβαρές επιπτώσεις ρύπανσης και μόλυνσης τόσο για την χερσαία περιοχή όσο και για τον Κορινθιακό.
  6. Η ακτή, στην περιοχή της Βοιωτίας κινδυνεύει να μετατραπεί σε ζώνη υποδοχής βαρέων βιομηχανικών και λιμενικών δραστηριοτήτων χωρίς αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση στους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς (λιμάνι και βιομηχανική περιοχή Θίσβης).
  7. Η ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών βιομηχανικών και γεωργικών λυμάτων όπου δεν υπάρχουν αποχετευτικά δίκτυα και βιολογικοί καθαρισμοί, προκαλεί φαινόμενα μόλυνσης των θαλασσίων υδάτων, και συγχρόνως υποβαθμίζει παραλιακές περιοχές.
  8. Οι αμμοληψίες στους ποταμούς στερούν φερτά υλικά από τις ακτές και μαζί με τις ασχεδίαστες και μονομερείς επεμβάσεις σ΄αυτές συμβάλλουν στο φαινόμενο της διάβρωσής τους, η δε παράνομη απόθεση απορριμμάτων στις όχθες τους, δημιουργεί μία επιπλέον εστία μόλυνσης του Κόλπου.

  Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ: ΕΝΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ
  Βιωσιμότητα σημαίνει παράδοση μιας περιοχής στις επόμενες γενιές με όλους τους φυσικούς της πόρους σε ακμή.
  Η χρήση καταστροφικών μεθόδων εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, όπως η αλίευση με συρόμενα μέσα δεν έχει θέση σε μια βιώσιμη προοπτική. Αντιθέτως ένα Δίκτυο Θαλάσσιων καταφυγίων είναι όρος βιωσιμότητας, τόσο για την βιοποικιλότητα γενικά όσο και για την διατήρηση των ιχθυοαποθεμάτων. Η ανακήρυξη του Κορινθιακού Κόλπου σε θαλάσσιο NATURA, είναι επίσης μία καλή λύση.
  Η σχεδιαζόμενη υπερσυγκέντρωση ρυπογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα και η απουσία Ειδικού Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις παράκτιες περιοχές, απειλεί με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις τον Κορινθιακό και τις περιοχές που βρέχονται από αυτόν. Μια γενικότερη στροφή στην βιωσιμότητα, είναι ιστορική επιταγή για τη χώρα γενικά, και ειδικότερα για τις ευαίσθητες περιοχές όπως ο Κορινθιακός. Τούτο σημαίνει άμεσο τερματισμό της καταστροφικής αλιείας και της υποβάθμισης βυθού και υδάτων. Στον ενεργειακό τομέα σημαίνει έμφαση στην σταθεροποίηση των ενεργειακών απαιτήσεων, την δραστική εξοικονόμηση και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με προσεκτική για το φυσικό περιβάλλον χωροθέτησή τους.

  ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ:
  1. Να συγχρηματοδοτηθεί μέσω του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 μια Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τον Κορινθιακό ως ενιαίο οικοσύστημα και να χρηματοδοτηθεί ένας Ειδικός Χωροταξικός Σχεδιασμός για τις παράκτιες περιοχές του.
  2. Να απαγορευθεί άμεσα η χρήση εργαλείων μέσης αλιείας (μηχανότρατες, γρι-γρι ημέρας κλπ) όλο το έτος και ληφθούν αυστηρά μέτρα κατά της υπεραλίευσης γενικώς με δίκαιη αποζημίωση των θιγομένων επαγγελματιών.
  3. Να συμπεριληφθεί ο Κορινθιακός στον κατάλογο προστατευόμενων από την αλιεία περιοχών και να δημιουργηθεί δίκτυο θαλασσίων καταφυγίων όπως προτείνεται σε σχετική μελέτη του Αριστοτέλειου Παν/μίου, μετά από ευρεία διαβούλευση ή να χαρακτηρισθεί όλος ο Κορινθιακός Κόλπος θαλάσσια περιοχή NATURA και να προστατευθεί αναλόγως.
  4. Να γίνει άμεσα μελέτη χαρτογράφησης των λιβαδιών Ποσειδωνίας και των σημαντικών αποικιών κοραλλιογεννών ενδιαιτημάτων και ασβεστολιθικών βυθών του Κορινθιακού που χαρακτηρίζονται σαν οικότοποι ευρωπαϊκής προτεραιότητας (οδηγία 92/43) και να μελετηθούν τρόποι καταπολέμησης της caulerpa racemosa.
  5. Να εφαρμοστεί άμεσα η κοινοτική οδηγία που αφορά τα μέτρα προστασίας των 4 ειδών δελφινιών του Κορινθιακού λόγω και της παγκόσμιας μοναδικότητάς τους.
  6. Να γίνει συλλογική αίτηση φορέων των νομών μας στο Υπ. Περιβάλλοντος για τον αποχαρακτηρισμό του Κορινθιακού από κανονική περιοχή σε ευαίσθητη περιοχή (εφόσον κατόπιν ερευνών τεκμηριωθεί ευτροφισμός ή κίνδυνος ευτροφισμού) σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
  7. Να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν βιολογικοί καθαρισμοί για το σύνολο των πόλεων και οικισμών του Κορινθιακού και να αναβαθμιστούν οι υπάρχοντες.
  8. Να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για τον τερματισμό της απόρριψης της κόκκινης λάσπης στον Κορινθιακό και να απαιτηθεί: α) η άμεση έναρξη μελετών από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ για την αποκατάσταση του θαλασσίου και χερσαίου περιβάλλοντος του κόλπου της Αντίκυρας, και β) για την ασφαλή διάθεση και πιθανή αξιοποίηση της στερεοποιημένης κόκκινης λάσπης. Να διενεργηθεί αμέσως και με κάθε δυνατό τρόπο η χημική ανάλυση της κόκκινης λάσπης από ανεξάρτητο εργαστήριο του εξωτερικού με σκοπό τον αποχαρακτηρισμό της από « αδρανές » σε τοξικό υλικό
  9. Να αποφευχθεί με κάθε τρόπο η υπερσυγκέντρωση βιομηχανικών μονάδων οπουδήποτε γύρω από τον Κορινθιακό Κόλπο, καθώς και η επί πλέον δημιουργία « εμπορικού » λιμένα στη Θίσβη. Η θεσμοθέτηση και λειτουργία ΒΙΟΠΑ που θα δύνανται να φιλοξενήσουν δραστηριότητες χαμηλής όχλησης είναι επιβεβλημένη.
  10.Να απαγορευθεί η χρησιμοποίηση θαλάσσιου νερού για την ψύξη οιασδήποτε εργοστασιακής εγκατάστασης στις ακτές του Κορινθιακού.
  11. Να αντιμετωπιστεί ταχύτατα το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών με ενιαίο σχεδιασμό και να απαγορευτούν οι αμμοληψίες από τις κοίτες των ποταμών, καθώς και η χρησιμοποίησή τους ως Χ.Α.Δ.Α.
  12. Να προχωρήσουν τα ΣΧΟΟΑΠ σε όλους τους Δήμους προτού η επέλαση των οικοδομικών εταιριών και η άναρχη δόμηση καταστρέψουν κάθε σχεδιασμό.

  Έχοντας ακλόνητη την πεποίθηση ότι η βιωσιμότητα κι όχι η άναρχη «ανάπτυξη» πρέπει να ορίζει το παρόν και το μέλλον της χώρας μας και ειδικότερα της μοναδικής θαλάσσιας περιοχής που μας ενώνει, προχωρούμε σε κοινές δράσεις για να υπηρετήσουμε τον ύψιστο σκοπό της βιώσιμης προοπτικής του Κορινθιακού Κόλπου και να επιτύχουμε τους στόχους που οδηγούν σ’ αυτόν. Στην πορεία αυτή επιδιώκουμε να πείσουμε τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, δήμους και περιφέρειες που βρέχονται από τον Κορινθιακό Κόλπο, να συμπορευτούν στον αγώνα μας.

  Περιβαλλοντικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Κιάτου « ΟΙΚΟΖΩΗ »
  Κωνσταντίνος Στάμος Πρόεδρος 6945261768

  Περιβαλλοντική Κίνηση Κορινθίας
  Γεώργιος Παλαμάρης Διαχειριστής 2743095428

Αφήστε Σχόλιο