Λειτουργία υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/05/2011 / ΩΡΑ: 08:03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Λειτουργία υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης, η οποία έχει ανορυχθεί σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 14.000,00m2 με ελαιόδεντρα φερόμενης ιδιοκτησίας Τσαρουχά Δημητρίου του Χρήστου μέλους αρδευτικής ομάδας η οποία εκπροσωπείται από τον Σουρτζή Χρήστο του Γεωργίου, στη θέση «Μαγκατσού» εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Δαφνίου της Δ.Ε. Κροκεών του Δήμου Ευρώτα Νομού Λακωνίας, κατασκευή νέου υπόγειου αγωγού μεταφοράς αρδευτικού νερού εκτός της ευρείας κοίτης ποταμών μονίμου ή διαλείπουσας ροής και εκτός οδικού δικτύου μήκους 4.550,00m περίπου για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών αγροτεμαχίων επιφάνειας 191.620,00m2 με ελαιόδεντρα και αμπέλια.
Διαβάστε την ανακοίνωση