Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 27/4/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/05/2011 / ΩΡΑ: 12:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ