ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 20/4/2011-Ορθή Επανάληψη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/05/2011 / ΩΡΑ: 14:39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΣ