ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 9/5/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/05/2011 / ΩΡΑ: 11:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ