Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 09/05/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/05/2011 / ΩΡΑ: 11:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ