ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/05/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/05/2011 / ΩΡΑ: 14:05
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ