πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος Εξυγίανσης της Κτηνοτροφίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου- /νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/05/2011 / ΩΡΑ: 14:08
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ