Τροποποίηση – επικαιροποίηση και ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος την υπ’ αρ. πρωτ. 3193/20.09.2006 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας, που αναφέρεται στην λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Μόρφης – Θ. Ραβαζούλας & ΣΙΑ Ο.Ε.» που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε ακίνητο (γήπεδο) επιφάνειας 7100,90m2 ιδιοκτησίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, που βρίσκεται στην θέση «Τούρκα» ή «Ρασίνα» στο Δ.Δ. Ξηροκαμπίου του Δήμου Φάριδος (νυν Τ.Κ. Ξηροκαμπίου Δ.Ε. Φάριδος Δήμου Σπάρτης) Νομού Λακωνίας, ως προς την επωνυμία της εταιρείας από «Γ. Μόρφης – Θ. Ραβαζούλας & ΣΙΑ Ο.Ε.» σε «Δ. Παπαδάκος – Ν. Κουτσούκαλης Ο.Ε.».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/05/2011 / ΩΡΑ: 08:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ