«Ανόρυξη και λειτουργία αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Γύρες – Βασιλοπέραμα» σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 50.000,00m2 με ελαιόδεντρα φερόμενης ιδιοκτησίας Καναρά Λυγερής συζύγου Κωνσταντίνου, μέλους αρδευτικής ομάδας η οποία εκπροσωπείται από τον Κωνσταντάκη Παναγιώτη του Δημητρίου, εκτός ορίων οικισμού της Τ.Κ. Γκοριτσάς της Δ.Ε. Θεραπνών του Δήμου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας και κατασκευή υπόγειου αγωγού κατά μήκος υφιστάμενου οδικού δικτύου μήκους 5.365,00μέτρων για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 336.092,25m2 με ελαιόδεντρα (165.430,97m3 ανά έτος).»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/06/2011 / ΩΡΑ: 08:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ