«Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,88 kWp ιδιοκτησίας της εταιρείας «AGRO VIP –Η. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 4.524,3m2 σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στη θέση «ΓΕΡΑΚΟΥ» της Τ.Κ. Γερακίου, της Δ.Ε. Γερονθρών, του Δήμου Ευρώτα, του Νομού Λακωνίας».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 / ΩΡΑ: 07:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ