Καθορισμός διαδικασίας για την εξασφάλιση της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ (ΦΕΚ Β 1256/2011)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/06/2011 / ΩΡΑ: 03:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ