«Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,88 kWp ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ Α. & Δ. ΚΡΕΤΣΗΣ Ε.Π.Ε.» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 4.154,60m2 σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στη θέση «ΓΕΡΑΚΟΥ» της Τ.Κ. Γερακίου, της Δ.Ε. Γερονθρών, του Δήμου Ευρώτα, του Νομού Λακωνίας».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 / ΩΡΑ: 07:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ