Ανανέωση ως προς το χρόνο ισχύος και επικαιροποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 7809/05/13.02.2006 Α.Ε.Π.Ο. του Νομάρχη Λακωνίας: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία υφιστάμενου Ξενοδοχείου Γ’ τάξης [δύο (2) αστέρων], δυναμικότητας τριανταέξι (36) κλινών με την ονομασία «Χρυσαίς» ιδιοκτησίας Νικολάου Δουμάκη, που βρίσκεται εκτός των ορίων του οικισμού «Αγία Κυριακή» του Δήμου Μονεμβασίας, του Νομού Λακωνίας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/06/2011 / ΩΡΑ: 08:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ