Ανανέωση ως προς τον χρόνο ισχύος, επικαιροποίηση και τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 418/28.03.2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας: «Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος σε υπάρχοντα κτίρια και αλλαγή χρήσεως αυτών από κατοικίες σε Ξενοδοχείο κλασικού τύπου τριών (3*) αστέρων, δυναμικότητας 79 κλινών ιδιοκτησίας Δημητρίου Θηβαίου σε ακίνητο επιφάνειας 1796,00m2 που ευρίσκεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Σκάλας του Δήμου Σκάλας του Νομού Λακωνίας» ως προς την αλλαγή επωνυμίας σε «ΘΗΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και τη μείωση των κλινών σε 76.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/06/2011 / ΩΡΑ: 07:37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ