Εγκατάσταση και λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,84 KW ιδιοκτησίας του Τσορομώκου Ελευθέριου που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 14361,32m2 σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στη θέση «Λιβανάς» της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, της Δ.Ε. Έλους, του Δήμου Ευρώτα, του Νομού Λακωνίας (εντός περιοχής Natura 2000 σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας SPA με κωδικό GR2540007)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/06/2011 / ΩΡΑ: 07:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ