Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,88 kWp ιδιοκτησίας της εταιρείας «ACE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 2.010m2 σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στη θέση «ΤΖΕΛΕΤΗ» της Τ.Κ. Γερακίου, της Δ.Ε. Γερονθρών, του Δήμου Ευρώτα, του Νομού Λακωνίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/06/2011 / ΩΡΑ: 07:42
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ