Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,88 kWp ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΖΕΛΕΤΗ Η. ΠΟΥΛΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο επιφάνειας 3.250m2 σε εκτός ορίων οικισμού περιοχή στη θέση «ΤΖΕΛΕΤΗ» της Τ.Κ. Γερακίου, της Δ.Ε. Γερονθρών, του Δήμου Ευρώτα, του Νομού Λακωνίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/06/2011 / ΩΡΑ: 07:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ