Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: “Ανόρυξη & Λειτουργία Υδρευτικής Γεώτρησης” στη θέση “Γουβίτσες” της Τ.Κ.Βοχαϊκού της Δ.Ε.Βόχας του Δήμου Βέλου-Βόχας του Ν.Κορινθίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/06/2011 / ΩΡΑ: 14:44
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ