Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: Δ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων λόγω αλλαγή επωνυμίας (Πρώην Μαρίνος Παναγιώτης)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/06/2011 / ΩΡΑ: 14:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ