Την υπ΄ αριθ. 208/07-02-2011 απόφαση υπαγωγής του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/06/2011 / ΩΡΑ: 13:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ονομασία – Είδος έργου:   

Ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιδιοκτησίας της εταιρείας «ZON FOUR Ε.Π.Ε.»

 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ